1.Điều hòa treo tường

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 Ống đồng, bảo ôn 
1.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU (ống đồng dày 0.61mm) Mét 130,000
1.2 Công suất 18.000BTU-30.000BTU (ống đồng dày 0.71mm) Mét 160,000
2 Giá đỡ cục nóng
2.1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Cái  90,000
2.2 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU Cái 120,000
3 Chi phí nhân công lắp máy
3.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ 200,000
3.2 Công suất 18.000BTU-24000BTU Bộ 250,000
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét 15,000
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét 20,000
6 Dây điện 2×4 mmTrần Phú Mét 40,000
7 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét 80,000
8 Ống thoát nước mềm Mét 10,000
9 Ống thoát nước cứng PVC Mét 15,000
10 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét 50,000
11 Attomat 1 pha Cái 90,000
12 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét 50,000
13 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, bu lông…) Bộ 50,000
14 Chi phí nhân công tháo máy (Bảo dưỡng) Bộ 150,000
TỔNG

 

2. Điều hòa âm trần

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn
1.1 Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU Mét 240,000
1.2 Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU Mét 260,000
2 Giá đỡ cục nóng Bộ 250,000
3 Lồng bảo vệ cục nóng Bộ 900,000
4 Chi phí nhân công lắp máy
4.1 Điều hòa âm trần công suất 18.000BTu – 28.000BTU Bộ 550,000
4.2 Điều hòa âm trần công suất 30.000BTu – 50.000BTU Bộ  650.000
5 Dây điện 2×1.5 Trần Phú Mét 15,000
6 Dây điện 2×2.5 Trần Phú Mét 20,000
7 Dây điện 2×4  Trần Phú Mét 40,000
8 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 Mét 80,000
9 Ống thoát nước mềm Mét 10,000
10 Ống thoát nước cứng PVC Mét 15,000
11 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét 50,000
12 Attomat 1 pha Cái 90,000
13 Attomat 3 pha Cái 280,000
14 Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước Mét 50,000
15 Ti treo dàn lành Cái 50,000
16 Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) Bộ 150,000
17 Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng 
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19  
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

 

3. Điều hòa tủ đứng

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn
1.1 Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU Mét 240,000
1.2 Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU Mét 260,000
2 Giá đỡ cục nóng Bộ 250,000
3 Lồng bảo vệ cục nóng Bộ 900,000
4 Chi phí nhân công lắp máy
4.1 Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) Bộ 450,000
4.2 Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) Bộ 550,000
5 Dây điện 2×1.5 Trần Phú Mét 15,000
6 Dây điện 2×2.5 Trần Phú Mét 20,000
7 Dây điện 2×4  Trần Phú Mét 40,000
8 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 Mét 80,000
9 Ống thoát nước mềm Mét 10,000
10 Ống thoát nước cứng PVC Mét 15,000
11 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét 50,000
12 Attomat 1 pha Cái 90,000
13 Attomat 3 pha Cái 280,000
14 Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước Mét 50,000
15 Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) Bộ 150,000
16 Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng Bộ 300,000
TỔNG
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.